Dovolte, abychom se Vám představili

Naše firma se zabývá následujícími činnostmi:

1.   Jsme držiteli koncesí na výrobu, dovoz a distribuci chemických látek a směsí a již řadu let spolupracujeme s několika významnými českými chemickými podniky. Zabýváme se distribucí průmyslové chemie pro povrchovou úpravu kovů, plastů, dřeva, skla i jiných technických materiálů. Našimi hlavními odběrateli jsou podniky těžkého i lehkého průmyslu, strojírenské firmy, energetické závody, stavební firmy, dopravní podniky, potravinářské závody i zemědělská družstva. Ti všichni a mnozí další námi dodávané produkty používají ve výrobě, ale i v opravárenství a při údržbě, čímž si zjednodušují práci, zkracují čas, šetří náklady a zvyšují produktivitu práce. Protože naší hlavní zásadou je naprostá spokojenost zákazníků, poskytujeme našim odběratelům kompletní servis a poradenství formou konzultací při osobních návštěvách.

 

2.   V naší firmě pracují osoby odborně způsobilé pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky dle § 44b zákona č. 356/2003 Sb. Na základě této způsobilosti jsme schopni poskytnout odbornou poradenskou činnost v souladu s tímto zákonem.

 

3.   Pro podniky a firmy, které se zabývají odesíláním, přepravou a přijímáním nebezpečných věcí po silnici /ADR/ nebo po dráze /RID/, nabízíme a zajistíme funkci bezpečnostního poradce ADR a RID, podle evropských dohod a norem v souladu s českou legislativou.

 

4.   Vzhledem k tomu, že jsme držiteli certifikace v KCS 401 APC pro pracovníky v oboru koroze a protikorozní ochrany - KPO, podle požadavků standardu Std-401/E/01 APC, kvalifikační stupeň 3 - Korozní inženýr, máme možnost poskytnout odbornou poradenskou činnost v oboru koroze a protikorozní ochrany.